Jak łatwo przeliczać funty na kilogramy?

przeliczanie funt-kilogram

Funt jest jedną z jednostek typowych dla krajów obszaru anglosaskiego. Obecnie masę w funtach wyrażają głównie Brytyjczycy i Amerykanie, choć w przeszłości jednostka obowiązywała w wielu państwach europejskich. Co ciekawe – przyjmując różne wartości. Jak przeliczać współczesne funty na kilogramy?

1 funt – jaka to jednostka?

Funt jest pozaukładową, czyli nie wymienianą w układzie SI, jednostką masy. Obecnie stosowany w krajach anglosaskich, w wersji standaryzowanej. Wielkość określana mianem 1 funta (w skrócie lb, w liczbie mnogiej – lbs) ulegała zmianom na przestrzeni lat. Nazwa, a zwłaszcza skrót nazwy używany w języku angielskim – lb, wskazuje na nawiązanie jednostki do łacińskiej libry. Stosowane w całej Europie funty mieściły się zazwyczaj. mimo zachodzących zmian i modyfikacji,  w przedziale od 0,4 do pół kilograma. Co ciekawe, funt był jednostką masy stosowaną również w Polsce.

W Królestwie Polskim obowiązywał funt nowopolski, w przeliczeniu na kilogramy wynoszący 0,405 504 kg. W Polsce jeszcze na początku XX wieku powszechnie stosowano określenie funta zwyczajnego zamiast 0,5 kg. Rodzime książki kucharskie z przełomu wieków niemal nie korzystają z kilograma. Składniki zazwyczaj wyrażane są w właśnie w funtach lub ich częściach (czyli pół funta, ćwierć funta itp.).

1 funt ile to kilogramów?

Obecnie, w krajach używających funtów jako jednostek masy, przyjmuje się następujący przelicznik lb-kg:

 • 1 funt (1lb) to 0,45359237 kilograma
 • 1 kilogram (1kg) to 2,20462262 funty

Kiedy trzeba przeliczyć funty na kg?  Zdarza się, że jesteśmy do tego zmuszeni korzystając z brytyjskich lub amerykańskich przepisów kulinarnych,  porównując gramaturę produktów.  W źródłach angielskojęzycznych w funtach wyrażone będą masy maszyn, dopuszczalne obciążenia i wszelkie inne ilości, które dla własnej wygody zwykle przeliczamy na jednostki obowiązujące w układzie SI, czyli kilogramy.

Czasami na opakowaniach napotkać można jednostkę oz. Jest to uncja, jednostka masy mniejsza od funta:

 • 1 funt (1lb) to 16 uncji (16 oz)
 • 1 uncja (1oz) 28,3495231 grama

Przeliczanie lbs na kg – przykłady

Przeliczając masy wyrażone w funtach na kilogramy, musimy zastosować mnożnik 0.45359237. Pozwoli to na łatwe wyrażenie każdej wagi w funtach w jednostce układu SI:

 • 10 funtów (10lbs) = 10 x 0,45359237 kg = 4,5359237kg
 • 0,05 funta (0,05lb) = 0.05 x 0,45359237 = 0,0226796kg

Podobnie, przeliczyć można uncje. Aby uzyskać wynik w kilogramach, należy skorzystać z mnożnika 0,02835. W związku z tym:

 • 10 uncji (10oz) = 10 x 0,02835kg = 0,2835kg = 283,5g
 • 16 uncji (16oz) = 16 x 0,02835kg = 0,4536 kg = 453,6 g

Przeliczanie kg na lbs – przykłady

Przeliczanie jednostek w przeciwnym kierunku, z kilogramów na funty, wymaga zastosowania mnożnika 2.2046.

 • 1 kg =1 x 2.2046kg = 2.2046kg
 • 75 kg = 75 x 2.2046kg = 165,345kg
 • 1 t = 1000 x 2,2046 – 2204,6 kg
 • 1 g = 0,001x 2,2046kg =0,0022046kg

Do przeliczania jednostek anglosaskich na systemowe przyda się przelicznik lb na kg online. Dzięki kalkulatorowi, który automatycznie wykonuje wszelkie przeliczenia, można zapomnieć o skomplikowanych mnożnikach, niezbędnych do samodzielnych obliczeń.